Velkommen til vårt nettsted

SEAL ONLYDette er nettstedet til Kiwanis Club Sotra

Nettstedet er under oppsetting.

Kiwanis Club Sotra er en åpen klubb hvor alle som ønsker det er velkomne som medlemmer.

Her er foreløpig lite stoff men vi kommer raskt på plass.

I ventetiden kan vi nås på e-post:  sotra@kiwanis.no